Ochrona danych osobowych

Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Sb. z późniejszymi zmianami i regulacjami. Conel s.r.o. wykorzystuje wszelkie dane pozyskane od klientów wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy i nie udostępnia ich osobom trzecim. Bez wyraźnej zgody klientów Conel s.r.o. z swoimi danymi osobowymi i wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo o ochronie danych osobowych, zwłaszcza     5 ust. 2 litery b) i w § 5 ust. 6.Wiadomości przez e-mail

Chcesz otrzymywać wiadomości na swoją skrzynkę e-mail? Wypełnij poniższy formularz.

Wiadomości przez e-mail

Skontaktuj się z nami

Conel Automation s.r.o.
Hradecká 131/45
500 11 Hradec Králové
Česká republika

Asystent: +420 493 034 059
Dział obsługi: +420 604 299 417
E-mail:

Więcej informacji

© 2021, Conel Automation s.r.o. – wszelkie prawa zastrzeżone

Warunki korzystania | Ochrona danych osobowych | Mapa strony

W górę